خیر. با دریافت ویزای توریستی هند، می‌توانید به هر یک از ایالت‌ها و شهرهای این کشور سفر کنید.