باوجودآنکه شرایط گرفتن انواع ویزاهای کاری هلند با یکدیگر متفاوت، بااین‌حال تمامی انواع ویزای کاری قابل‌تمدید بوده و با این که معمولا این نوع ویزا ۳ سال معتبر هستند با قابلیت تمدید تا ۵ سال را دارند.