بله، اعضای خانواده شما تا زمانی که ویزای کاری معتبر داشته باشید می‌توانند بر اساس معیار روابط خانوادگی برای اجازه اقامت اقدام کنند.