در صورتی که شما شرایط دریافت ویزا را داشته باشید، چه سفارت انگلستان و چه سفارت هر کشوری، برای شما ویزا صادر می‌کند. شرایط ویزای توریستی انگلستان را در بالا برای شما ذکر کرده‌ایم.