بله. جهت اخذ ویزای توریستی مکزیک، مصاحبه حضوری در سفارت یا کنسولگری این کشور می‌بایست انجام شود.