اثبات تمکن مالی از طریق ارائه اسناد مالی مانند حساب بانکی با موجودی کافی، گواهی درآمد ماهیانه، اسناد ملکی، سند خودرو، سهام در بورس و سایر دارایی‌های قابل ارزیابی امکان‌پذیر است. ارزش‌گذاری این دارایی‌ها باید توسط کارشناس رسمی تأیید شود.