با ویزای خودحمایتی لهستان، شما اجازه کار مستقیم در شرکت‌ها را ندارید. اگر می‌خواهید در لهستان کسب درآمد کنید، باید شرکت خود را راه‌اندازی کنید یا در بیزینس مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کنید.