با ویزای خودحمایتی پرتغال، شما اجازه کار مستقیم در شرکت‌ها را ندارید. اگر می‌خواهید در پرتغال کسب درآمد کنید، باید شرکت خود را راه‌اندازی کنید یا در بیزینس مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کنید.