با ویزای خودحمایتی یونان، شما اجازه کار مستقیم در شرکت‌ها را ندارید. اگر می‌خواهید در یونان کسب درآمد کنید، باید شرکت خود را راه‌اندازی کنید یا در بیزینس مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کنید.