کشور بلغارستان اگرچه از نظر شرایط و قوانین صدور ویزا به حوزه شنگن شباهت دارد اما عضو حوزه شنگن نیست. چند سالی است که کشور بلغارستان در حال فراهم کردن مقدمات قانونی برای پیوستن به شنگن می‌باشد.