برای دریافت ویزای توریستی انگلستان نیازی به وثیقه گذاشتن نیست. در صورتی که شما منابع مالی و تاریخچه سفری قابل قبولی داشته باشید، می‌توانید بدون دعوت نامه اقدام به دریافت ویزای توریستی انگلستان کنید.