ویزای خودحمایتی یونان به افرادی اعطا می‌شود که توانایی مالی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان در یونان را دارند. این ویزا به متقاضیان اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به کار یا سرمایه‌گذاری مستقیم در یونان، اقامت بلندمدت در این کشور داشته باشند.