پروسه اخذ ویزای کاری فرانسه معمولاً بین 1 تا 1.5 ماه زمان نیاز دارد.