بله. پس از ۵ سال کار مداوم و پرداخت مالیات به طور مرتب، اخذ اقامت امکان‌پذیر است.