مدارک مورد نیاز شامل اثبات تمکن مالی (حساب بانکی، گواهی درآمد، سند ملکی، سند خودرو، سهام در بورس و …)، مدارک شناسایی، مدارک پزشکی، بیمه‌نامه معتبر و اسناد مربوط به اقامت در پرتغال (مانند اجاره‌نامه) می‌باشد.