• آیا سفارت انگلستان ویزا می‌دهد؟
  • برای انگلستان هم می‌توانیم بدون دعوتنامه و با وثیقه اقدام به ویزا گرفتن کنیم؟
  • ویزای توریستی انگلستان چه مدت اعتبار دارد؟