• آیا برای ارسال درخواست ویزای توریستی ژاپن باید وقت ملاقات بگیرم؟
  • ویزای ژاپن چقدر اعتبار دارد؟‌