خیر. بالی یکی جزایر توریستی و مناطق دیدنی کشور اندونزی است و ویزای توریستی این کشور به نام بالی صادر می‌شود.