خیر، این کشور برای ایرانیان ویزای الکترونیکی یا E-visa صادر می‌کند.