در حال حاضر، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، فقط دو کشور ایتالیا و اسپانیا بهتر از دیگر کشورهای منطقه شنگن به متقاضیان ایرانی ویزای شنگن ارائه می‌کنند.