• با ویزای خود حمایتی می‌توان برای فرزند بالای 18 سال هم اقدام کرد؟
  • آیا برای ویزای خودحمایتی اسپانیا نیاز به مدرک زبان هست؟