• در حال حاضر کدام کشور بهتر ویزای شنگن می‌دهد؟
  • سن متقاضی ویزای شینگن، در اخذ ویزای شنگن تاثیر دارد؟