بله، تحت ویزای اینوویتور انگلیس (UK Innovator Visa) شما می‌توانید همسرو کلیه فرزندان ۱۸ سال را با خودتان به انگلیس بیاورید و از مزایای تحصیل رایگان فرزندان و بیمه درمانی و سایر مزایای رفاهی این کشور استفاده نمایید.