• آیا نیاز به گذاشتن پول در بانک کشور مقصد و شرط اجازه برداشت ماهیانه وجود دارد؟
  • آیا داشتن توصیه‌نامه جهت اخذ ویزای تحصیلی شنگن الزامی است؟
  • توصیه‌نامه چیست؟