• مدت زمان لازم برای دریافت ویزای اینوویتور انگلیس (UK Innovator Visa) از ابتدا تا زمان اخذ ویزا چقدر است؟
  • آیا من می‌توانم خانواده‌ام را همراه خودم از بدو ورود به انگلیس با ویزای نوآوری و اینوویتور انگلیس (UK Innovator Visa) بیاورم؟
  • آیا ویزای اینوویتور انگلیس می‌تواند به اقامت دائم انگلستان منجر شود؟